Only yogasana, only pranayama, either yogasana or pranayama, both yogasana and pranayama, yogasana changing to pranayama, pranayama changing to yogasana, between yogasana and pranayama, neither yogasana nor pranayama, beyond yogasana and pranayama...